Braník Orion Jezdecká hala

Konstrukční systém: dřevěné sloupy, dřevěné příhradové svorníkové vazníky Projekt: Jezdecké stavby s.r.o. Realizace: 2008

Druhá část jezdecké haly, která je řešena v záplavové oblasti Vltavy navazuje na první etapu, která byla naší společností realizována v roce 2007. Plocha mezi lambrinou – v tomto případě hrazením je 22,7 x 47,7 m. První etapa byla provedena z řeziva, druhá již z profilů KVH. Objekt není opláštěn.