Areály 

Při realizaci nových jezdeckých areálu postupujeme od studie přes dokumentaci ke stavebnímu povolení až po dokumentaci prováděcí a realizaci. Návrh prostorového uspořádání areálu vychází z provozních zvyklostí a požadavků investora. Zohledňuje místní podmínky, příjezdové komunikace, stávající objekty, orientaci ke světovým stranám a návaznost na umístění pozemků s výběhy. Na základě těchto skutečností je navrženo prostorové uspořádání jednotlivých objektů s ohledem na pohyb koní a jezdců, vnitroareálovou dopravu a zásobování.

Při následné realizaci je možná spolupráce zajištěním výstavby celého jezdeckého areálu nebo jen jednotlivých objektů, zejména jezdecké haly, stáje, venkovní jízdárny, kruhová jízdárny, aktivního výběhu a ohrazení.