Stáje

Stáje jsou srdcem každého jezdeckého zařízení. Při návrhu i realizaci proto věnujeme maximální  pozornost zachování zdravého prostření pro koně, majitele,  personál i obsluhu.  Nejdůležitějším hlediskem je v tomto případě kůň, jeho bezpečí  a nároky na prostor v souladu s bezpečím při péči o něj. Při návrhu je také nutno dbát na logickou návaznost jednotlivých prostor -  boxy, sedlovny, krmírny, mycí boxy atd. Objekty řešíme tak, aby byly investičně a provozně nenáročné.

Ve fázi projektu i realizace  pracujeme s materiály, které jsou trvanlivé a bezpečné. Jejich volba je vždy v závislosti na požadavcích estetických, finančních i další údržbě v průběhu životnosti. Většinou se jedná o klasické zdivo – cihlu pálenou, betonové prefabrikáty, dřevo a variantní kombinace těchto materiálů.

Stáj je nutno navrhnout s ohledem na potřeby koní tak, aby byly zajištěny v dostatečné míře požadavky na:

  • prostor pro pobyt a pohyb koně
  • větrání
  • osvětlení
  • bezpečné podlahy a plochy

Vybavení stájí je vždy individuální v závislosti na přání investora.

Konstrukci, použité materiály, členění vč. detailů  optimalizujeme a snažíme přizpůsobit požadavkům investora a místu realizace – návaznost na stávající architekturu a stavby.